Zgjidhjet e burimeve njerëzore

Zbuloni zgjidhje gjithëpërfshirëse të burimeve njerëzore të përshtatura për nevojat tuaja, të dizajnuara për të përmirësuar proceset dhe për të rritur efikasitetin e fuqisë punëtore.

Talent Management

Ekspertiza jonë në fushën e menaxhimit të talenteve ju siguron të tërhiqni, dhe punoni me individ të kualifikuar për të nxitur rritjen e kompanisë suaj.

Workforce Optimization

Mundësia e gjetjes së strategjive të cilat do të optimizojnë fuqinë punëtore në kompaninë tuaj, në mënyrë optimizimin e fuqisë punëtore.
E2 Partners ka qenë partner i shkëlqyer biznesi, duke u bërë pjesë e rëndësishme integrale në mënyrën e organizimit efektiv të stafit tonë! Ekipi i E2 partners, bën një punë shumë të mirë në dërgimin e aplikantëve të cilë plotësojnë nevojat tona dhe i përshtaten kulturës së kompanisë tonë.”E. Hoxha

LIDHIM NJERËZIT ME PUNËT E DUHURA PËR TA.
“Qëllimi ynë është të kuptojmë nevojat e kandidatit dhe të ofrojmë zgjidhjen më të mirë për punonjësit dhe punëdhënësit e ardhshëm”.
IDENTIFIKIMI, PLANIFIKIMI I TALENTEVE DHE HULUMTIMI I TREGUT
Tregu i punës dhe punëkërkuesit kanë treguar ndryshime të mëdha në pritshmëritë, kërkesat dhe nevojat. Kjo është arsyeja pse ekipi ynë siguron që i tërë ekipi të mbetet i përditësuar me ndryshimet e fundit..

E2 PARTNERS

Kompania HR
e vlerësuar si kompania më e mirë në këtë fushë.

close-up-people-working-as-team
E2 Partners Group e vendosur ne Tirane dhe me një experiencë 20 vjeçare ofron shërbime në fushën e Burimeve Njerëzore, Rekrutimeve, Konsulencës ,Trajnimeve e zhvillimit te kapaciteteve, profesioneve dhe strukturave te personelit ne kompanine Tuaj.

Misioni ynë

E2 Partners Group ka si mision të saj të rekrutoje talente për të kontribuar në arritjet e kompanise apo biznesit Tuaj dhe në suksesin e partnereve te saj, përmes ndjekjeve dhe zgjidhjeve të personalizuara të burimeve njerëzore. Falë stafit tonë të dedikuar dhe një sërë zgjidhjesh përmes shërbimeve të zhvillimit, trajnimit dhe konsulencës E2 Partners Group mund të përgjigjet menjëherë dhe në mënyrë efektive për cdo nevojë në drejtim të personelit, qoftë mbi bazë të përhershme, kontraktuale ose të përkoheshme.

Sistemi ynë i besimit

Ne synojmë të punojmë së bashku me klientët tanë për të ndërtuar një mjedis efikas, të suksesshëm, dinamik dhe sfidues, të mbështetur nga një forcë punëtore e angazhuar për arritjen e objektivave. Në E2 Partners Group ne kultivojmë vlerat tona të cilat ndikojnë në : Vendimet e përditshme dhe vendosin drejtimin për veprime të mëtejshme. Pavarërisht nëse rekrutojmë një kandidat apo punojmë për një klient, kultura jonë organizative ndihmon për të përmbushur nevojat e këtyre grupeve. Konsulentët tanë të rekrutimit në E2 Partners Group punojnë me klientët për të kuptuar kërkesat e biznesit të tyre dhe për të siguruar që klientët të gjejnë kandidatin më të përshtatshëm për punën e kerkuar.

Serviset Tona

Ne Sjellim
Servise HR

E2 Partners ofron shërbime gjithëpërfshirëse në fushën e  kontraktimit të burimeve njerëzore të cilat përfshijnë proceset e rekrutimit deri te menaxhimi i listës së pagave.

Fuqizimi i HR tuaj,
Ngritja e suksesit tuaj

bashkohuni me listën tonë të postës

Abonohuni në Newsletter

  100% SUKSES

  100% SUKSES

  Strategjia e Kërkimit
  Web Designer 100%
  Marketingu i drejtpërdrejtë
  Web Designer 100%

  QASJET TONA

  Kuadri i ekselencës së HR me 3 hapa të provuar nga partnerët E2

  Në E2 Partners, ne krenohemi me sistemin e ngritur “HR Exellence”, i cili konsiston nga 3 hapa. Me vlerësim të përpiktë, zgjidhje të personalizuara dhe përmirësim të vazhdueshëm, qasja jonë siguron që praktikat e burimeve njerëzore të kompanisë suaj në Shqipëri të jenë jo vetëm të sukseshme por edhe strategjikisht të mirëmenduara, duke fuqizuar fuqinë tuaj punëtore dhe duke sjellë sukses të qëndrueshëm për biznesin tuaj!

  Vlerësimi dhe Analiza

  Ne fillojmë duke vlerësuar plotësisht praktikat tuaja aktuale të burimeve njerëzore dhe duke kuptuar nevojat e biznesit tuaj. Kjo përfshin një analizë gjithëpërfshirëse të fuqisë tuaj punëtore dhe proceseve të menaxhimit të talenteve.

  Zgjidhje të përshtatura

  Më pas, ne krijojmë zgjidhje të personalizuara të burimeve njerëzore të dizajnuara posaçërisht për të adresuar sfidat dhe mundësitë e identifikuara gjatë fazës së vlerësimit. Ekipi ynë përdor ekspertizën e tyre lokale për të zhvilluar strategji që përputhen me ligjet shqiptare të punës dhe dinamikën e tregut.

  Zbatimi dhe Përmirësimi i Vazhdueshëm

  Ne punojmë ngushtë me kompaninë tuaj për të zbatuar zgjidhjet e përshtatura të burimeve njerëzore, duke ofruar udhëzime dhe mbështetje në çdo hap të rrugës. Pasi të zbatohen, ne monitorojmë dhe përsosim vazhdimisht strategjitë tona për t'u siguruar që ato qëndrojnë në përputhje me qëllimet tuaja në përfitim të biznesit dhe peizazhin dinamik të burimeve njerëzore në Shqipëri.

  Vlerësimet Tona

  Vlerësime nga
  Klientët tanë

  Zbuloni histori suksesi: Dëgjoni nga klientët tanë të kënaqur!

  Homepage Shqip