E2 Partners: Zgjidhje për dhënien me qira të personelit për menaxhimin e thjeshtë të burimeve njerëzore

A e ka konsideruar organizata juaj sherbimin e “staf leasing”?
Dëshironi të ndihmoni biznesin tuaj si nga ana e menaxhimit professional ashtu edhe nga ana e uljes së shpenzimeve duke rritur efikasitetin?

Staf Leasing është një model biznesi shumë fleksibël dhe me kosto efektive. Ky shërbim të lejon punësimin nëpërmejt E2 PARTNERS GROUP të një numri të caktuar stafi i cili performon në pozicione të ndryshme për periudha të përcaktuara.
Ne jemi të përgjegjshëm për rëndësinë e administrimit të dokumentacionit, përgatitjes së dosjes, dhe çdo dokumenti që duhet të jetë sipas kritereve ligjore dhe rregulloreve te brendeshme te kompanise.
Ky shërbim është një ndihmesë shumë e madhe për Departamentin e Burimeve Njerëzore të çdo kompanie, duke bërë të mundur në këtë mënyrë fokusimin e biznesit kryesisht në rritje, përzgjedhje më të mirë të stafit, proceset e vlerësimit dhe zhvillimit të punonjësve.
Në këtë mënyrë ne kthehemi në këshilluesit tuaj më të besuar të biznesit si dhe në partnerin tuaj më afërt, duke bërë të mundur që ju të përqëndroheni kryesisht dhe më shumë në punët që ju dini të bëni më mirë në biznesin tuaj!

woman-professional-hr-interviews-a-candidate-for-a-2022-11-15-09-39-51-utc

Marrja me qira e stafit të përshtatur për fleksibilitet dhe shkallëzueshmëri

Shërbimet E2 Partners’ Staff Leasing i ofrojnë organizatës suaj rrugën drejt fleksibilitetit të fuqisë punëtore. Zgjidhjet tona të personalizuara të qiradhënies së stafit ju lejojnë të rritni ose zvogëloni fuqinë tuaj punëtore sipas nevojës, duke iu përshtatur me lehtësi ndryshimit të kushteve të tregut. Me E2 Partners, ju keni akses në një grup talentesh sipas kërkesës, gati për të mbështetur iniciativat e biznesit tuaj. Pavarësisht nëse keni nevojë për ndihmë sezonale ose aftësi të specializuara për një projekt, shërbimi ynë i qiradhënies së stafit siguron që ju të keni gjithmonë talentin e duhur kur ju nevojitet.

E2 Partners shkëlqen në shërbimet e Leasing-ut të Stafit që nxisin rritjen organizative. Zgjidhjet tona të qiradhënies së stafit janë krijuar për t’ju ofruar fuqinë punëtore që ju nevojitet për t’u zgjeruar dhe për të lulëzuar në një peizazh konkurrues biznesi. Ne e shtojmë në mënyrë strategjike fuqinë tuaj punëtore me staf të marrë me qira, i cili zotëron aftësitë dhe ekspertizën e nevojshme për të përshpejtuar rritjen tuaj. E2 Partners është partneri juaj në arritjen e qëllimeve tuaja të zgjerimit.

Staf me kosto efektive

Zgjidhje me qira të stafit me kosto efektive

Forca punëtore e shkallëzuar

Forca punëtore e shkallëzueshme sipas kërkesës

Shkathtësia operacionale

Shkathtësi e përmirësuar operacionale

Partneritet me E2 Partners për shërbime të jashtëzakonshme të qiradhënies së stafit që përmirësojnë menaxhimin tuaj të burimeve njerëzore, optimizojnë fuqinë tuaj punëtore dhe nxisin rritjen organizative.